Tarieven & terugbetaling

Tarieven


De tarieven die ik hanteer zijn afhankelijk van het type voedingsadvies en zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD).  

Aangezien ik als diëtist erkend word door het RIZIV, komt u in aanmerking voor een (gedeeltelijke) terugbetaling voor voedingsadvies door uw ziekenfonds. Voor ieder ziekenfonds gelden andere voorwaarden waardoor het aan te raden is om contact op te nemen met uw eigen ziekenfonds.

Indien u niet aanwezig kan zijn op een afspraak, vraag ik deze ten laatste 48 uur voorafgaand aan de afspraak te annuleren via mail. Consultaties die niet tijdig geannuleerd werden, worden in rekening (45 euro) gebracht.

Terugbetaling mutualiteit


Christelijke Mutualiteit

U hebt recht op een terugbetaling van €40 na het volgen van 4 consultaties (min 30 min per consult).


Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

Per kalenderjaar ontvangt u éénmalig een terugbetaling van €25.

* Indien u de ziekteverzekering Medicalia heeft, wordt 75% terugbetaald (max
€600 per kalenderjaar).


De voorzorg Antwerpen

U hebt recht op een terugbetaling van €10 per consultatie (max 4 consultaties).

Vlaams & Neutraal ziekenfonds

Terugbetaling van 10 euro per sessie (max. € 50 per kalenderjaar en per persoon).

Partena

U ontvangt een terugbetaling van €40 na 4 consulten ( 1 x om de 2 jaar).

Wie lijdt aan een chronische ziekte krijgt om de 2 kalenderjaren 10 euro per sessie voor max. 12 sessies bij een gediplomeerde diëtist(e) terugbetaald (terugbetaling pas mogelijk na 4 sessies).

* De verzekering Medicalia betaalt 75% van de kosten voor diëtiek terug. Je kunt tot 600 euro per verzekerde en per aansluitingsjaar terugbetaald krijgen.

Liberale Mutualiteit

De tussenkomst bedraagt maximum 10 euro per consultatie, met een maximum van 6 consultaties per kalenderjaar.

Bond Moyson

Je krijgt 5 euro per consultatie terugbetaald, tot 6 consultaties per jaar.

* Voorwaarde: je hebt een BMI hoger dan 25 of lager dan 17,5 of je hebt dieetadvies nodig om medische redenen. 

Socialistische mutualiteit

Terugbetaling van €10 per consultatie, met een maximum van 4 consultaties terugbetaald.

Verlaagd tarief


- Diabetes


Voortraject diabetes type 2: twee sessies van 30 minuten bij een erkend diëtist

Zorgtraject diabetes type 2: twee sessies van 30 minuten bij een erkend diëtist 

* Gedeeltelijke tegemoetkomingen voor dieetadvies, op voorschrift van de huisarts. Je krijgt een getuigschrift mee dat je indient bij de mutualiteit en de consultatie terugbetaalt op het remgeld na.

* De diëtist heeft een vrij beroep en bepaalt zelf het honoraria. 


- Chronische nierinsufficiëntie


Zorgtraject CNI: kunnen van het RIZIV genieten van een terugbetaling afhankelijk van de ernst van uw ziekte en sociale toestand. Je dient een voorschrift mee te brengen van de huisarts met de vermelding "zorgtraject chronische nierinsufficiëntie (of ZTN)".

    • Stadium 3B (GFR 30-44 ml/min/1.73m2): 2 x 30min/jaar
    • Stadium 4 (GFR 15-29 ml/min/1.73m2): 3 x 30min/jaar
    • Stadium 5 (GFR <15 ml/min/1.73m2): 4 x 30min/jaar

* De terugbetaling is afhankelijk van de ernst van uw ziekte en sociale toestand. Ze varieert tussen € 12 - € 19 op een consultatie, ongeacht de prijs van die consultatie.

* Indien de nierfunctie meer daalt, zal nierdialyse overwogen worden. Indien de patiënt blijft voldoen aan de voorwaarden (GMD en contacten met huisarts en nefroloog), worden de voordelen van het zorgtraject behouden.

* NIET te cumuleren met de terugbetaling in het kader van het zorgtraject diabetes. Indien de patiënt beide zorgtrajecten gesloten heeft, is het aantal terugbetaalde sessies dieetadvies gelijk aan het aantal sessies in het kader van zorgtraject nierinsufficiëntie.